DENIOS

Wat is adsorptie eigenlijk?

Ik schrijf het volgende artikel over adsorptie om u een beter beeld te geven van wat het eigenlijk is, waar het voorkomt, waar het toe dient, … Om te beginnen wil ik u eerst een soort van definitie geven over het fenomeen. Het is eigenlijk een soort proces waarin vaste of vloeibare stoffen zoals gassen en andere, vloeibare producten waarvan de meeste over het algemeen chemisch, zich aan een grensvlak of oppervlak hechten. Het is een variant van absorptie waarbij we die stoffen aantrekken. Voorbeelden van het proces zijn bijvoorbeeld grondwater zuivering of giftige gassen die worden tegengehouden door middel van een gasmasker.

Veiligheid

Desorptie & de groei van materialen

 

Daarnaast is het het tegengestelde van desorptie: die in de plaats van stoffen aan te hechten, ze vrijlaat uit het oppervlak of grensvlak. Naast het scheiden van stoffen kan adsorptie ook gebruikt worden om materialen te laten groeien. Belangrijk bij die groei zijn verschillende factoren zoals de temperatuur, lucht- en omgevingsdruk, de tijd waarin de stof zich in open lucht bevindt, … Vervolgens groeien de stoffen tot bijvoorbeeld polykristallijn.