Taak risico analyse

Wat is een Taak Risico Analyse?

Een Taak Risico Analyse (TRA) is een document dat wordt opgesteld om zo ongevallen te voorkomen die mogelijk kunnen ontstaan bij het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden. Wanneer je de dagelijkse taken op de werkvloer of werkplaats uitvoert, gaat dit gepaard met risico’s. Het is dan goed om op de hoogte te zijn van deze risico’s, zodat je de werkzaamheden zo veilig mogelijk kunt uitvoeren. Maar wat gebeurt er op het moment dat je een nieuwe opdracht krijgt waarbij geen of niet duidelijke werkinstructies zitten? Dan heb je veel baat bij een Taak Risico Analyse. Hier lees je alles over de inhoud en opmaak van een Taak Risico Analyse.

Taak risico analyse

Het laten uitvoeren van een Taak Risico Analyse

Zoals eerder aangegeven is het doel van een Taak Risico Analyse om ongevallen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden te voorkomen. Dit kan onder andere wanneer risico’s gestructureerd in kaart worden gebracht en dat ook de nodige maatregelen worden genomen om deze risico’s zoveel mogelijk te onderdrukken. Een Taak Risico Analyse bestaat onder andere uit het inventariseren van werkrisico’s, het opstellen van procedures en het uitvoeren van de preventieve maatregelen die nodig zijn. 

Een Taak Risico Analyse wordt uitgevoerd in teamverband met de personen die deze werkzaamheden uitvoeren. Hierbij wordt dan ook veel overlegd met deskundigen zoals preventieadviseurs. Een TRA is vooral goed om uit te laten voeren wanneer er sprake is van werkzaamheden die gepaard gaan met een hoog risico. Ook als er sprake is van werkzaamheden waarvan risico’s (nog) niet bekend zijn, is een Taak Risico Analyse een waardevolle aanvulling.